2008 lades patientbiblioteket på Västerviks sjukhus ned. Sedan dess har det medicinska biblioteket för personal och studenter funnits där, men nu försvinner det i sin fysiska form.

I december förra året undertecknades ett avtal mellan Linnéuniversitetet och landstinget som innebär att biblioteket försvinner. Kvar kommer flera studieplatser att bli.

Christer Holmgren, förvaltningschef för landstinget i Kalmar län, säger att det nya avtalet bland annat ger sjukhuset tillgång till bättre bibliotekstjänster, systembibliotekarier och universitetets samlingar av tryck material. Det materialet beställer man och det ska finnas på plats dagen efter.

– Samarbetet är nödvändigt för att kunna utveckla och driva en medicinsk biblioteksservice med ännu högre kvalitet än vad vi hade kunnat på egen hand.

Han menar också att sjukhusets digitala resurser och söktjänster blir mer tillgängliga och enklare att använda.

– Bibliotekarier kommer vid behov att erbjuda undervisning och stöd på plats på sjukhuset.

Han säger att reaktionerna varit blandade.

– För de som inte redan använder sig av digitala tjänster, är det en omställningsfas. Många är positiva till samarbetet och satsningen på att utveckla de medicinska bibliotekstjänsterna.

Anna Michaëlsson är chefsläkare på Västerviks sjukhus. Hon vill vänta och se hur det hela faller ut, men säger också att det är viktigt med bibliotek på plats.

– Ett bibliotek måste finnas i någon form, jag hade nog hellre sett att det fanns fulla resurser på plats här i Västervik. Men det här är en förändring som kan bli till godo, det får vi se.

Hon menar att hur det hela mottas kan vara en generationsfråga.

– Jag är väl en av dem som vill kunna bläddra i en bok och fråga någon person på plats. Men det kan vara så att de yngre är så vana vid det här och att de inte påverkas på samma sätt.

Henrik Holmberg är sjukhuschef på Västerviks sjukhus. Han säger att aktuell information är det viktigaste.

– Det är ju tillgången till all den här informationen som är viktig. Allt mer av vårt arbete är digitalt. För tio år sedan fanns bara pappersjournaler, i dag är det mesta digitaliserat.

– Det är bra att få tillgång till den kompetens man har på ett Linnéuniversitetet och ha en uppdaterad bibliotekstjänst. Jag ser det som en kompetenshöjning. Det leder till ett bättre sökande av information och nu är det upp till oss att utnyttja de möjligheter som nu kommer att finnas.