På Mejeriet i Västervik höll landstingsmajoriteten, alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, valupptakt under måndagen. Man samarbetar som landstingsmajoritet men till val går man som tre olika partier. Träffen under måndagen påbörjade samarbetet inför valet och ett femtiotal personer från länet och andra landsting var närvarande.

– Vi vill titta tillbaka på vad vi levererat under den här mandatperioden, säger Anders Henriksson (S).

Landstingsrådet Jessica Rydell (MP) ville särskilt lyfta fram bland annat busstrafiken, som nu är fossilbränslefri i länet. Lena Segerberg (S) talade om cancervården och ett flöde i vården som ska skynda på processerna inom den sortens vård.

Linda Fleetwood (V) säger att psykiatrin blivit bättre för barn och unga.

– Där har vi öppnat upp vården i hela länet där vi tidigt kan möta barn och unga med psykiska svårigheter, säger hon.

Yvonne Hagberg (S) fokuserade på anställningar.

– Förra veckan blev det 100 personer som valt anställning på 100 procent och alla nya platser är heltidstjänster, sade hon bland annat.

Finns det områden där ni lyckats mindre bra?

– Vi hade ambitionen att lyckas bättre med att minska på andelen hyrpersonal men har inte kommit så långt som vi ville, vi har inte nått ända fram, säger Yvonne Hagberg.

Nästa vecka ska man presentera vilka frågor som blir viktiga för partierna i valrörelsen.