Nye riksdagsmannen och före detta kommunalrådet Tomas Kronståhl, Totebo, fick ovanligt lång förberedelsetid vid sin start som riksdagsledamot. Detta beroende på det svåra arbetet med att bilda ny regering. Normalt är förberedelsetiden cirka en månad. Nu blev det tre månader. 

När det väl blev en regering fick alla riksdagsledamöter söka sin ”arbetsplats” i något utskott. Tomas sökte tre olika utskott: miljö- och jordbruksutskottet, utbildningsutskottet och trafikutskottet. Han blev placerad i utbildningsutskottet som ordinarie och som ersättare i miljö- och jordbruksutskottet.

– En viktig fråga som jag driver är att få med Östergötland i arbetet med Tjustbanan och riksvägen över Överum till Linköping, säger Tomas Kronståhl.

Artikelbild

| Hans Källgren

– Min första tid som ny riksdagsledamot går åt att lära mig lokaler, rutiner och lära känna kollegor både inom partiet och utskottskollegor från andra partier. Även kollegor på den så kallade Kalmarbänken är viktiga, då de ofta ska driva frågor, som är bäst för Kalmar län, fortsätter han.

Tomas berättar att han även driver en annan fråga.

– Det är södra infarten till Västervik. Den är viktig för utvecklingen av sjukhuset, hamnen, staden och säkerheten.

En arbetsvecka för en riksdagspolitiker är ofta väldigt inrutad. Måndagar och fredagar är man i regel på hemmaplan och besöker platser som har att göra med vilket område man är placerad i. Tomas plats är i utbildningsutskottet och då besöks ofta utbildningsorter i länet. De flesta politiker har ofta uppdrag i sina hemtrakter. Tomas har uppdrag i Almi, Campus i Västervik, Länsstyrelsen och kommunfullmäktige med möten som oftast läggs på måndagar och fredagar. 

Tidigt på tisdagar ger sig Tomas iväg till Stockholm och arbetet i utskottet fram till lunch. En annan uppgift för honom är att ta emot skolklasser, som kommer på studiebesök, i regel på tisdagar. På tisdagar klockan 14 är det omröstning i riksdagen. Klockan 16 är det partimöte med ett stort antal ministrar närvarande. Tisdagskvällarna är det i regel konferenser av olika slag. Dagen slutar vanligtvis vid 22-tiden i lägenheten som riksdagen håller med.  

Onsdagar börjar med med gruppmöte i partiet fram till lunch och på eftermiddagen möts ”Sydöstra gruppen”, Kalmar, Gotland, Blekinge, Kronoberg och Jönköpings läns riksdagsledamöter, för att diskutera gemensamma frågor och få tips och idéer av varandra. Dagen fortsätter med omröstning i riksdagen och avslutas med konferenser och kvällen blir i regel mycket sen.

Torsdagen startar med arbete i utbildningsutskottet fram till lunch. Efter lunch träffar utbildningsutskottet någon av utbildningsministrarna, det finns två, och diskuterar utbildningsfrågor. Torsdagskvällen försöker man hålla fritt från aktiviteter, då det är kvällen de flesta riksdagsledamöter reser hem till sina hemorter. Dock händer det att kvällen blir sen och hemresan sker först på fredagsmorgonen. Lördagar och söndagar är riksdagsledamöterna oftast fria, om inte partierna har större möten. Helgen är också den tiden då det ska läsas in all information som hela tiden strömmar in. Det gäller att vara påläst inom sitt utskott.                          En annan viktig uppgift den senaste tiden har varit att informera sina partikamrater på hemmaplan om ”Januariavtalet”, avtalet som slutits mellan regeringspartierna. 

Tomas Kronståhl sitter på plats 60 i riksdagen. Han ersatte Krister Örnfjäder, också han från Västervik. Örnfjäder, som satt i riksdagen från 1993 till 2018 var 2015 till 2018 riksdagens ålderspresident. Detta antal år, 25 år, är något för Tomas Kronståhl att bita i.     

– Integreringen av nysvenskar är en oerhört viktig fråga, säger Tomas och fortsätter, nysvenskarna är en resurs för Sverige och kommer att vara viktiga i framtiden.      

Tomas Kronståhl blir 52 år i september och är känd i våra trakter som socialdemokraten som var kommunalråd i Västervik. Tomas politikerkarriär började tidigt i Unga Örnar. Som 14-åring var han med andra ungdomar att starta upp en vilande SSU förening i Hjorted. Inom SSU Hjorted drev Tomas, med flera, landsbygdsfrågor. På den tiden var det inte någon fråga som partierna drev och Tomas blev lite ifrågasatt men stod på sig och det fortsatte han med då han kom med i kommunfullmäktige. När han var kommunalråd fick Västerviks kommun utmärkelsen som ”2016 års landsbygdskommun”. Tomas var en av flera som bidrog till utmärkelsen. Det var han stolt över. Det var hans frågor från begynnelsen. Han har alltid värnat om landsbygden, för det är hans ursprung och på landsbygden bor han än idag.

Tomas blev egenföretagare i målarbranschen, som var hans yrke. Under dessa år var politiken inte så viktig och annan föreningsverksamhet, som till exempel fotboll var den stora fritidsaktiviteten, både som spelare och styrelsemedlem i Hjorteds GoIF och IK Tuna Södra. Fotboll spelade Tomas till 35-årsåldern, dock med fortsatt styrelseuppdrag i ovan nämnda klubbar. När Socialdemokratiska partiet hörde av sig och ville ha Tomas tjänster i Västerviks kommun, så tackade han ja. Alla i våra trakter känner Tomas och vet om hans politiska karriär i kommunen under hela 16 år.

– Jag har ett motto, säger Tomas. Att underlätta för vanligt folk i vardagen, det försöker jag följa både privat och i mitt politiska arbete.                                                                                                                                    

Nu representerar han tillsammans med sju andra politiker oss i Kalmar län i Sveriges riksdag. Som före detta fotbollsspelaren Tomas, måste detta vara som att bli uttagen i landslaget i fotboll.