Under dödshot förmådde mannen, som bor i Uppland, nära 30 flickor att begå grova sexuella övergrepp på sig själva som han tog del av i realtid. Nu fälls han för våldtäkt – den första domen i sitt slag när övergreppet skett via nätet.

Barnen är hemmahörande i USA, Kanada och Skottland och de flesta var under 15 år när brotten begicks.

Övergrepp via nätet har prövats tidigare, då har utfallen bland annat blivit sexuellt övergrepp. Men i det här fallet bedöms kränkningen som så pass mycket allvarligare, säger domaren Carin Westerlund.

Artikelbild

| 41-åringen åtalades bland annat för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Arkivbild.

Kränkningen är så stor att handlingarna ska bedömas som våldtäkt eller våldtäkt mot barn.

Sex med djur

Hon beskriver domen som ett lätt beslut.

Det vi har gjort är att titta på gärningarna som offren har tvingats utföra och jämfört dem med ett påtvingat samlag, säger hon.

Mannen döms för grov våldtäkt mot barn i fyra fall. Det gäller de barn som tvingats utföra sexuella handlingar med hundar, eller med ett annat yngre barn.

I ett fall bedömer domstolen det som våldtäkt när det är en flicka som utför handlingar på sig själv.

Det är en väldigt viktig bedömning som tingsrätten gör där. Man skriver väldigt tydligt ut vad som ska krävas för att en gärning som en flicka utför på sin egen kropp, när gärningsmannen inte finns i samma rum, ska kunna bedömas som våldtäkt, säger Wennerström.

Hög ribba

Men sammantaget anser åklagarna att tröskeln för vad som kan räknas som våldtäkt är för hög.

Tingsrätten säger att det krävs mer när en gärning sker med internet som verktyg än om en gärning hade skett i samma rum, och ganska mycket mer, som vi tolkar domen. Vi är av en annan uppfattning, säger åklagare Annika Wennerström.

Totalt underkänns fem av åtalspunkterna rörande våldtäkt – och åklagarna tänker överklaga till hovrätten.

Vi har fått bifall för alla de fallen som gällde grov våldtäkt. Men när det gäller våldtäkt har vi ansett att ribban inte borde ligga så högt. Det återstår att se i nästa instans om man gör samma bedömning.

Högre status

Domen betyder samtidigt mycket för rättsväsendets förmåga att utreda den här typen av brott, anser Annika Wennerström.

Det kan medföra att de här brottsutredningarna får en annan prioritet och status hos polisen. Vi får möjlighet att använda andra typer av tvångsmedel med de här rubriceringarna, påföljderna blir längre, möjligheterna att få skadestånd och upprättelse för brottsoffren ökar.

Hon tror också att domen kan innebära att de utsatta flickorna känner att de kan få upprättelse.

Jag tror inte de kan föreställa sig när det här händer dem att detta är en våldtäkt, för dem är det något de gjort på sig själva. De kanske inte förstår att det ens är ett brott. Domen skickar en signal att vi tar det här på allvar.

Medgett mycket

41-åringen döms även för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt tvång och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Han har medgett mycket av det han har åtalats för, men att jämställa övergreppen med våldtäkt är fel, anser advokaten.

Han har dömts till brott han inte anser sig skyldig till, rent rubriceringsmässigt. Så det är mycket möjligt att han överklagar, säger advokaten Kronje Samuelsson.