Insändare Indragna busslinjer och försämrad service blir mer och mer vanligt i kollektivtrafiken. Varför inte göra något åt det? Vi behöver ett kollektivtrafikuppror.

Kollektivtrafikupproret vill diskutera hur hela Sverige kan ställa om till ett miljövänligt resande. En modern och flexibel kollektivtrafik ska vara lösningen.

En lösning där normen är kollektivt resande och alla pusselbitar tas tillvara.