I ett 30-tal kommuner har mer än en tredjedel av fullmäktigeledamöterna avgått sedan det senaste valet 2014. Bara i tre kommuner i hela Sverige har fullmäktige varit 100 procent intakt.

I Västervik har totalt tolv politiker avgått.

– Avhopp från politiken har alltid förekommit, men bilden är att det går åt fel håll. Det finns en medvetenhet om problematiken men inga enkla lösningar, säger David Karlsson, docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Vad alla avgångar beror på är inte helt klart, men David Karlsson menar att det finns flera olika orsaker, däribland att en politiker kan byta parti eller att personen lämnar politiken helt.

– Ofta är nog arbetet i nämnderna mer betungande än själva fullmäktigeuppdraget, vilket kan vara den avgörande faktorn till att man hoppar av. Unga politiker berörs i högre grad eftersom de befinner sig i ett skede i livet där mycket händer runt om med karriär och familj. Ett vanligt skäl är helt enkelt att man flyttar från kommunen, säger Karlsson.

På riksdagsnivå har 29 ledamöter, totalt åtta procent, avgått sedan valet 2014.