Varslen sker inom både produktionen och på tjänstemannasidan, berättar Michael Höglund som så sent som den 1 september i år tillträdde på sin nya post.

I dag är man 94 anställda i Gamleby, nu varslas alltså 20 personer om uppsägning.

– Det är orderingång som saknas för oss. Det har varit otroligt tufft ända sedan 2014, säger Michael Höglund.

Artikelbild

| Man varslar både personal på produktionssidan och på tjänstemannasidan.

Anledningen är alltså bristande lönsamhet.

– Det som är vår största utmaning är att våra kunder har väldigt långa beslutsprocesser. Det är något man kan se ända från 11 september 2001 då fokus för många blev terrorbekämpning. För att vända det här måste vi se att man går snabbare från ord till handling, säger han.

Han menar att hela branschen känner av det.

– Vi ser att vi inte tappar marknadsandelar gentemot andra. Den här åtgärden är nödvändig för vår överlevnad och det kommer att bli uppsägningar. Jag visste att det var en fråga om att vända den utvecklingen när jag tog jobbet.

Michael Höglund säger att han inte har någon intention att avveckla verksamheten i Gamleby.

– Jag måste understryka att vi inte gör det här för att lägga ner utan för att kunna komma vidare.Jag och den högsta ledningen i Saab tror på Barracuda och verksamheten här i Gamleby.

Personalen informerades under måndagen.

– Det är klart att det är dämpad stämning. Samtidigt kommer det inte som en jätteöverraskning för någon.

Kommer ni erbjuda någon hjälp till de som nu varslats?

– Vi har redan i dag en viss uthyrning av personal till enheter inom Saab i Linköping. Det kan komma att bli tal om att göra det långsiktigt.

Karl Antonsson är klubbordförande för Unionens klubb på företaget. Han är fåordig när vi ringer upp.

– Det här är inte klart än. Jag har ingen lust att uttala mig överhuvudtaget. Vi har precis påbörjat förhandlingar, säger han.

Peter Hellman är IF Metalls klubbordförande på Saab Barracuda. Han vill inte heller uttala sig.

– Jag uttalar mig inte om det här. Alla sådana här frågor ska gå genom Saabs presstjänst, säger han.

Michael Höglund säger i sin tur att det står fackklubbarna fritt att uttala sig men att man ska vända sig till presstjänsten om det finns några oklarheter. Han säger att varslen drabbar ungefär lika delar på tjänstemannasidan och produktionssidan.

– Det drabbar något mer på produktionssidan, säger han.