”Ett fyrfaldigt leve för Björken!” och allsång av ”tio ballonger och en igelkott” inledde firandet på förskolan Björken på torsdagen. Alla skolans barn, från ett till fem år gamla, deltog i firandet som bjöd på en mängd aktiviteter för barnen.

– Att fira gemensamt är en del av att få barnen i olika åldrar att lära av varandra. En ettåring som får hjälp av en femåring hjälper bådas utveckling, berättar Simon Karlsson som är barnskötare på förskolan.

Till barnens stora glädje hade både räddningstjänsten och polisen kommit loss för en stunds uppvisning av sina fordon. Mellan sagostunder, klättring och fiske i fruktdammen, fick barnen provsitta bilarna.

Sedan mitten av 80-talet firas förskolans dag den tredje torsdagen i maj varje år.