Sjätteklassare från Lidhemsskolan i Västervik rör sig kring kuberna i Stadsparken. Det duggregnar, men det hindrar inte eleverna från att vara entusiastiska och fulla med energi.

– Vi har gjort olika djur, växter och ansikten på lerblock, säger Linnea Marberg som gjorde en spindel på sin lerplatta.

Hon tycker att det var ett roligt projekt och resultatet blev bättre än vad hon hade förväntat sig.

Artikelbild

| Här är några av de unga konstnärerna som tillsammans har gjort det nya konstverket i Stadsparken i Västervik.

Diba Moshiri vill gärna visa vad hon har gjort. Hon har gjort flera keramikplattor som är placerade på den stora kuben.

– Vi i vår klass skulle egentligen bara göra växter, säger Diba Moshiri.

Det nya konstverket i Stadsparken i Västervik är inspirerat av Slottsholmen och har blivit till inom ramen för Västerviks kommuns Skapande skola-verksamhet. Under läsåret 2017/2018 har Gamlebykeramikern Eivor Åberg arbetat med de elever i Västerviks kommun som gick i årskurs fem respektiva åtta i fjol.

Eivor Åberg och Lise-Lott Gustafsson Moschiri, som är ansvarig för Skapande skola, kom gemensamt på idén till konstverket.

Artikelbild

| Joel Johansson och Axel Magnusson går i nian på Ludvigsborgsskolan i Västervik.

– Kuberna är inspirerade av byggnaden på Slottsholmen och vi hade gärna velat placera dem där, men nu blev det inte så, säger Eivor Åberg.

I mitten av augusti satte Eivor Åberg i gång att kakla kuberna. Kakelplattorna är väl utvalda, de måsta ju klara frost och kyla.

Artikelbild

| Lise-Lott Gustafsson Moschiri och Eivor Åberg framför kuberna. Kuberna ställdes på plats med hjälp av en kranbil.

– Det är mycket jobb med fogning och det har tagit mycket tid att skära till kakelplattorna, säger hon.

De små kuberna är gjutna i betong och eftersom varje kub väger drygt 400 kilo har de lyfts på plats med hjälp av en kranbil. Konstverket har tillstånd att stå på platsen fram till maj 2019. Vad som händer sen är oklart.