– Beslutet är fattat i efterhand. Dammen finns på redan på plats, berättar Dennis Wiström på Västerviks kommun.

Dammens huvudsakliga syfte är att minska näringsläckage från jordbruket i området, men dammen är även tänkt att bli en attraktiv fågellokal. Dessutom, skriver kommunen på sin hemsida, tror man att dammen kan minska risken för översvämningar på åkermarken uppströms.