Höjningarna skedde inte utan debatt. Tre partier argumenterade emot: Vänsterpartiet, Socialisterna och Sverigedemokraterna.

V och SV hade en likartad argumentation: Höjningarna skulle drabba en grupp som redan har det kärvt. Man påminde om att pensionerna inte alls höjts på samma sätt.

Sverigedemokraterna å sin sida hävdade att det fanns besparingspotential i socialförvaltningens administration. Antalet handläggare har blivit fler, liksom antalet chefer i äldreomsorgen.

Förvaltningscontrollern Nina Nilsson redogjorde för motiven till att man föreslagit höjningar. Avgifterna har inte höjts de senaste fem åren. Samtidigt har socialförvaltningens kostnader ökat. Hon varnade för att om man väntade med att höja nu kunde man tvingas till en ännu större höjning längre fram.

Socialdemokraten Angelica Katsanidou sade att hon heller inte tycker om att höja avgifter. Hon ifrågasatte dock om den besparingspotential som Sverigedemokraterna såg fanns.

– Jag skäms inte för att vi har ökat antalet chefer i äldreomsorgen. Den situation som fanns tidigare där det kunde gå en chef på 80 anställda var inte bra.