Det berättar grundskolechef Ewa Myhrén. Det är preliminära resultat från läsåret 2018-19 som nu presenteras.

Siffrorna visar på en ökning av måluppfyllelsen i årskurs nio för de fyra kommunala högstadieskolorna i Västerviks kommun. Och andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram har också ökat, enligt barn- och utbildningsförvaltningens preliminära siffror.

Högsta meritvärdet, betygspoäng, man kan få är 340 poäng.

Artikelbild

Den senaste egna statistiken pekar på att eleverna i årskurs nio i Västerviks kommun har ett genomsnittligt meritvärde på 234,5. Det kan jämföras med 218,5 i fjol och 208 vid läsårsslutet 2017.

– Det är fantastiskt roligt att se att allt det hårda arbete som sker på våra skolor ger så fint utfall. Våra elevers resultat har ökat för varje termin under de senaste två åren och rektorer och lärare gör ett fantastiskt jobb, säger Ewa Myhrén.

Hon berättar att samtliga årskurser där betyg sätts har ökat sina resultat sedan höstterminen.

De senaste åren har barn- och utbildningsförvaltningen bland annat jobbat med kvalitetsdialoger. Det innebär att varje rektor träffar kommunens grundskolechef vid två tillfällen per läsår för att göra en analys av resultaten och för att följa upp de insatser som skolan gjort under året.

Resultatanalysen ligger till grund för de åtgärder som ska genomföras under läsåret.

För de elever som inte lyckats nå målen erbjuds sommarskola.

– Den vänder sig främst till dem som inte fått betyg i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska, förklarar Ewa Myhrén.

I år hålls den på Ludvigsborgsskolan och pågår denna vecka och nästa.