Under torsdagen besökte Bengt Eliasson Västervik för att bland annat träffa anhörigsamordnaren Margareta Eriksdotter, och medverka vid ett öppet möte. Under träffarna var både neddragningarna inom LSS och situationen för anhörigstödet i Västervik i fokus.

– Vi vill ha ett anhörigcenter, där det finns möjlighet för anhöriga att droppa in. Där kan vi ha temakvällar för anhöriga, men även ha boka enskilda samtal, säger Margareta Eriksdotter.

Margareta Eriksdotter ansvarar för gruppverksamhet med olika anhöriggrupper. Det handlar om alltifrån föräldrar till barn med olika diagnoser till anhöriga till strokepatienter. Hon har också enskilda samtal med anhöriga. Behovet av anhörigstöd har ökat de senaste åren, enligt Margareta Eriksdotter, och det skulle behövas ännu en anhörigkonsulent för att kunna hjälpa alla.

– Anhörigcenter behövs i varje kommun, för att fånga upp de anhöriga som kämpar. Utan dem kollapsar systemet.

Något som både Bengt Eliasson och Nina Grip, lokal L-politiker, håller med om. De lokala liberalerna hade med ett anhörigcenter samt ytterligare en anhörigstödjare som förslag i sin ekonomiska planering inför 2017–2018.

– Det är en besparing att satsa på anhöriga, menar Nina Grip.

Liberalerna vill även förstatliga finansieringen av LSS, alltså lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, så att den blir lika över hela landet. Partiet är starkt kritiskt till de neddragningar inom personlig assistens som skett de senaste åren.

– Vi vill införa ett nödstopp av alla de indragningar som skett från 2015 till idag, säger Bengt Eliasson.