Det var i våras som chefsåklagare Åsa Adolfsson beslutade att starta en förundersökning om Harald Hjalmarsson begått en brottslig handling. Det skulle ha skett i samband med att kommunen granskades av SVT:s Uppdrag Granskning. Hjalmarsson hade manipulerat två dokument som skulle lämnas ut till journalisterna så att två meningar inte syntes. Tilltaget upptäcktes eftersom journalisterna hade fått ut dokumenten i oredigerat skick sedan tidigare.

I förra veckan meddelade chefsåklagare Åsa Adolfsson att en slutdelgivning skrivits, som Hjalmarsson och hans juridiska ombud får ta ställning till. Slutdelgivningen är i princip ett protokoll över förundersökningen.

– Polisen har fått i uppdrag att lämna över den. Det borde ske i dagarna, säger hon till VT på onsdagen.

LÄS ÄVEN: Locket på om utredningen mot Hjalmarsson

LÄS ÄVEN: Hjalmarsson (M) delges misstanke

Normalt får den misstänkte två till tre veckor på sig att komma in med synpunkter. Det kan till exempel handla om att man tycker att det borde göras kompletteringar innan åklagaren fattar beslut om åtal. När vi talar med Hjalmarsson så har han inte mottagit slutdelgivningen.

Åsa Adolfsson bedömer att med tanke på att Hjalmarsson ska ges tid, och det följer storhelger därefter så lär ett beslut om åtal inte komma förrän i januari.

De två meningar som ströks var ur korrespondens som handlade om en möjlig gemensam affär mellan Björn Ulveaus och några lokala företagare i Västervik. Meningarna kunde ge intryck av att Harald Hjalmarsson var intresserad av att ingå i det konsortium som senare köpte marinan i Västervik. Det är något han bestämt förnekat. Till VT har han i en intervju sagt att han inte hade någon annan avsikt än att fungera som mellanhand. Raderandet av meningarna har han beskrivit som en impulshandling, eftersom han trodde att de kunde ge ett felaktigt intryck.