– Bolagets planerade investeringsvolymer kommer att leda till lägre avkastning. Det är därför avgörande att ägaren sänker kraven på bolagets avkastning om det ska klara det byggande som ska beslutas om 2018 och påbörjas 2019.

Det skriver bolagets styrelseordförande Ingegerd Karlsson (S) i ett yttrande om kommunens budget.

Bolaget har en rad projekt runt om i Västerviks stad i pipeline. Närmast på tur står bostäder i Didrikslund, men man planerar även att bygga om Centrumgården, bygga nytt i Allén och vid Ekhagens golfbana. Det är en byggoffensiv som man tidigare beräknat till över 300 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens politiker har redan sänkt bolagets avkastningskrav för 2019, från 5,6 procent året innan till 4,8 procent.

– 2019 klarar vi, men det är viktigt att ägaren förstår att även de kommande åren påverkas, säger bolagets vd Sven-Åke Lindberg.

Han tror att ägaren bör räkna med sämre avkastning under åtminstone fyra–fem år framåt.

– Därefter kommer den att börja stiga igen, säger han.