Bakgrunden är ett förslag från Moderaterna om att utrusta servicepunkterna med reservel.

– De fyller en viktig funktion, säger Harald Hjalmarsson (M), som tror att servicepunkterna kan få nya användningsområden i framtiden, bland annat inom sjukvården.

Frågan var uppe i kommunstyrelsen för ett år sedan. Då var förslaget från tjänstemännen att avslå förslaget. Ärendet återremitterades, men då det skulle kosta 2,5 miljoner kronor, valde majoriteten att avvakta. Dan Nilsson (S) säger att diskussionen får tas i samband med budgeten.

Harald Hjalmarsson påpekar att det finns statsbidrag till den här typen av satsningar.

En servicepunkt är ett ställe där man kan hitta information från kommunen och om besöksmål i närheten. Kommunens servicepunkter finns i matbutiker och innehåller bland annat en dator, broschyrer och kaffe.