Kommunen har sökt tillstånd för så kallat restriktionsområde som utgår från Västerviks flygplats. Det för att man i framtiden ska kunna flyga högre och längre med drönare, alltså obemannade flygande farkoster, utan att de stör reguljär trafik. Meningen är att platsen ska bli en testbädd för vidare tester från bland annat företag.

I oktober skrev VT om att ansökan från kommunen till Transportstyrelsen (TS) behövde kompletteras, vilket man sedan gjorde.

Nu har TS beslutat att avslå ansökan. Dessutom godkänner man inte de avgränsningar för luftrummet som kommunen ansökt om.

Anledningarna är flera, skriver TS i beslutet.

Bland annat har kommunen inte något beslut om undantag från föreskrifter för obemannade luftfartyg.

Man konstaterar också att det finns fler exempel där ansökan inte uppfyller de krav som TS ställt, även efter att kompletteringar inkommit.

Beslutet hade ännu inte nått Urban Wahlberg när VT ringde honom under onsdagen. Han är operativ chef för Drone Center Sweden som vill bedriva tester vid platsen. Han är även en av dem som tagit fram ansökan åt kommunen.

– Det här beslutet förvånar mig väldigt mycket. Men jag måste sätta mig in i det innan jag kommenterar det i detalj, säger han.

Han fortsätter:

– Om det är som du säger kommer vi att göra en ny ansökan. Testbädden är av yttersta vikt för UAV-utveckling i landet. Ett positivt beslut skulle förenkla, annars tvingas vi att söka tillstånd vid varje enskild flygning.

VT har sökt ansvarig tjänsteman på Västerviks kommun.