Dagens skolämne idrott och hälsa har ett helt annat innehåll än vad idrottslektionerna hade tidigare och det är inte alltid en lektion innebär fysisk aktivitet. Därför, menar idrottsläraren Erik Winge, behöver den extra fysiska aktiviteten läggas utanför skoltid, gärna innan lektionerna börjar.

– Förr fick man springa en slinga på idrottslektionen men det ger egentligen ingenting. Ett barns hjärta fungerar inte som en vuxens, distansträning funkar inte för barn. Det du vill skapa är ett tryck i blodkärlen. Barn behöver jobba i korta och intensiva intervaller, säger Erik Winge.

Han har tagit del av en hel del forskningsstudier som behandlar ämnet.

Artikelbild

| Pulsstart. Att starta morgonen med att få upp pulsen. Det samlar hela skolan och samtliga lärare.

– Forskning från Karolinska institutet visar att pulshöjande aktiviteter, då man når 60 till 75 procent av maxpulsen, gör att det skapas ett lärfönster en och en halv till två timmar efter aktiviteten. Det gör att man lättare kan ta in och lagra information.

På Naperville college i Illinois i USA har eleverna lektioner i rörelse.

– Det kan handla om att räkna matte medan man går balansgång eller sitta och läsa på en balansstol.

Erik Winge hänvisar till ännu mer forskning. En studie från Stanford university visade att 85 procent av barnen lär sig bäst i rörelse eller med hjälp av kroppen.

– Tidigare har man ju trott att det inte bildas nya hjärnceller, men det som händer när man är fysisk aktiv är att det bildas hjärnceller i frontalloben.