När Västerviks företagsgrupp hade sin årliga utfrågning av politiker, var södra infarten en av de frågor som diskuterades. Utfrågaren, Per Johansson, frågade om projektet var på väg att självdö. Det är fortfarande inte bestämt hur det ska bli med finansieringen.

Kommunalrådet Tomas Kronståhl (S) sa att Trafikverket ska betala för av- och påfarterna samt den cykelbana mellan Hermanstorp och Gunnebo som borde ha byggts för länge sedan.

– Ambitionen är att få klart beslutsunderlaget 2018.

Artikelbild

| Utfrågning. Från vänster utfrågaren Per Johansson, Harald Hjalmarsson (M), Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP), Tomas Kronståhl (S), Dan Nilsson (S) samt Ulf Åberg.

– Om Trafikverket inte vill vara med och betala då? undrade Per Johansson.

– Då är jag beredd att ta hela kostnaden, svarade Kronståhl.

Harald Hjalmarsson (M) höll med om att en södra infart är viktig, men ansåg det oklokt att säga att kommunen ska betala den. Han tyckte att man borde kunna visa på fördelarna med projektet för Trafikverket, bland annat i form av kortare restid.

Conny Tyrberg (C) lyfte fram säkerhetsaspekten, men också betydelsen för grannkommunerna:

– Hela norra länet kommer att ha nytta av den här infarten, inte minst vid besök till sjukhuset och BB. Det ger goda argument för att vi ska få pengar till det här.

En södra infart kan bli en injektion för hela södra kommundelen, enligt Tyrberg:

– Gunnebo kan bli ett nytt Jenny.

Anna Bodjo (MP) pekade på de kortare utryckningstiderna, även norrut, som blir följden.

– Å andra sidan är jag trädkramare i själen. Det här gör ju ont, tillade hon och visade med handen på kartan över den nya vägens sträckning.

På en direkt fråga till de 40 företagarna i publiken, var det bara runt 30 procent som tyckte att det var en bra investering.

En annan sak som togs upp var att flera beslutade investeringar fortfarande inte har blivit verklighet, då det inte har hunnits med att upphandla dem. Däremot har flera lekparker byggts eller rustats upp.

– Du vill väl inte gå till historien som kommunalrådet som bara byggde lekparker? sa Per Johansson och vände sig direkt till Tomas Kronståhl.

– Varför inte? Det är kanske det mest uppskattade vi gjort, svarade kommunalrådet.

Mer allvar blev det när kommunens bolag fördes på tal, och hur de konkurrerar med privata företag. Harald Hjalmarsson medgav att gränsdragningarna var ett problem:

– Vi ska inte ha stans största byggbolag, det tycker inte jag.