Planerna på att bebygga en tomt med två huskroppar i tre plan har väckt motstånd från grannarna. Hittills har gatan varit ett utpräglat villaområde. I planbeskrivningen sades det att området skulle bebyggas med enbostadshus. Däremot skrevs inte samma målsättning in i ett annat vägledande dokument – plankartan. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg därför att flerfamiljshuset inte stred mot bestämmelserna.

Grannarna blev förvånade av beslutet. När många av dem köpte tomt i området betonades att området skulle få ett enhetligt utseende.

Kommunens bygglov har prövats först av länsstyrelsen som rev upp bygglovet, och sedan mark- och miljödomstolen som tyckte att det var rätt att medge bygglov.

Det blir ingen rättslig fortsättning. Några grannar och en samfällighet har överklagat bygglovet, men i förra veckan fattade mark- och miljööverdomstolen beslutet att inte medge prövningstillstånd för överklagandet. Det betyder att bygglovet gäller.

Daniel Ahlqvist på byggföretaget EA Fastigheter är nöjd med beskedet.

– Vi har hela tiden gjort tolkningen att detaljplanen tillåter ett flerfamiljshus.

Han räknar med att byggarbetet ska sätta i gång i slutet av året. Det ska göras en del projekteringsarbete först. Dessutom säger han att företaget har mycket att göra just nu. Åtta lägenheter är planerade, och det kommer att bli bostadsrätt.

– Vi är även intresserade av att bygga hyresrätter i Västervik, men det är svårt att hitta rätt tomt. Ska man bygga i mindre städer är det viktigt att det är attraktiva lägen, säger Daniel Ahlqvist.