Planen har varit på gång sedan 2014 då kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att se över kommunens biblioteksverksamhet.

– En stor och mycket viktig utmaning blir att snabbt ändra kurs för att få barn och deras familjer att åter använda sitt bibliotek. Vi måste göra biblioteket angeläget för dem, något som förutsätter både lokalmässiga och verksamhets­relaterade förändringar, sa kommunens bibliotekschef Katrin Ryrfeldt tidigare till VT.

Enligt planen ska biblioteken bland annat jobba för att flytta ut verksamheten till en digital värld och öka kunskaperna för hur man kan hämta information och fakta. Under kommunstyrelsens sammanträde då planen godkändes hade dock moderaternas Harald Hjalmarsson ett antal punkter som han ville lägga till planen. Dels ville han att planen ska förtydliga vilken tillgång stadsbiblioteket är i kulturkvarteret Bryggaren. En tanke är att hela kvarteret ska hänga ihop och att man ska kunna röra sig mellan verksamheterna inne i huset. Han ville också ha ett förtydligande över hur den mobila verksamheten ska utvecklas, samt vad som ska hända med biblioteket i Gamleby. Han säger att Gamleby tidigare haft en hög utlåningsgrad men att de har minskat mest i kommunen. Han tror att anledningen kan vara att högstadiet i Gamleby har flyttat.

– Nu när det finns planer för ett särskilt boende där högstadiet låg tidigare är det viktigt att man har en idé om ifall biblioteket ska ligga kvar där det är eller om det ska flyttas. Det är en fråga man bör ställa Gamlebyborna, säger Harald Hjalmarsson.

Samtliga tre yrkanden antogs till planen.