Vinsten ökade från 31,6 miljoner kronor 2017 till 41,8 miljoner kronor.

Mycket gick bolagets väg under året: Lågt ränteläge samtidigt som det kommunägda bolaget fortsätter att ha en hög uthyrningsgrad både av bostäder och lokaler. Under året drogs flera nybyggnadsprojekt igång.

– Nu bygger vi bostäder vid Didrikslund och vid Ekhagens golfbana. I Gunnebo och Gamleby bygger vi bostäder för äldre, säger vd Sven-Åke Lindberg.

Samtidigt skriver han i förordet till årsredovisningen att det blivit svårare att bygga nytt med lönsamhet. Det ena är att det blivit svårare att få låga anbud i upphandlingar, det andra är att regeringen tagit bort ränteavdragen för företag.

– Det är något som drabbar alla företag, men i synnerhet fastighetsbolag. De slopade avdragen innebär att vi får finansiera projekten till större del med eget kapital, säger Sven-Åke Lindberg.

Västervik Bostads AB har haft en målsättning att bygga 150 lägenheter de närmaste åren. På tur finns bostadsprojekt vid gamla Centrumgården och stadsparken.

Finns det en risk för att ni får ställa in projekt?

– Det kan påverka genomförandetakten. Vi kan inte bygga lika mycket samtidigt, svarar Sven-Åke Lindberg.

Vilka är bolagets största utmaningar för de närmaste åren?

– Största utmaningar vet jag inte, men två viktiga frågor är dels att upprätthålla bolagets lönsamhet samtidigt som vi bygger nytt, och dels hållbarhet. Vi ska vara hållbara inom tre områden: Ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det är ett tankesätt som måste finnas med i hela vår verksamhet.