Bilden är tagen i Gamleby. Där klev två personer på bussen. Gruppen ska avlösa en annan grupp från länet som deltagit i släckningsarbetet de senaste dagarna. På expressen.se uppger Ulf Petersson, räddningschef i bredskap i Kalmar, att det finns en överenskommelse att länet ska understödja de branddrabbade länen norrut med manskap fram till 8 augusti i ett första sked. MSB har meddelat att det kommer att ta lång tid innan de stora skogsbränderna kommer att vara släckta. En förutsättning för att kunna släcka bränderna är att man får hjälp av några dagar med regn.