VT har tidigare berättat om fastighetsägarens intentioner att bygga ut både på höjden och bredden på det flerfamiljshus i korsningen Tillbergsgatan/Sankta Gertruds väg, som tidigare inrymt bland annat en närbutik. Syftet är att få till fler lägenheter. Som högst skulle huset kunna bli fyra våningar samt en takvåning.

Flera grannar har motsatt sig planerna då de bland annat anser att ett så högt hus skulle försämra utsikten och ljusinsläppet, samt skapa mer insyn på deras tomter. Andra har påpekat att ett så högt hus inte passar in i ett område med i huvudsak låg husbebyggelse.

Sedan det ursprungliga förslaget varit ute på samrådsrunda reviderades detaljplanen något, men intentionen är fortfarande att bevilja detaljplaneändringen. Miljö- och byggnadsnämnen ger sitt klartecken till ändringen men poängterar att det är bra att en del av byggnaden begränsas till tio meter höjd och 22 graders takvinkel. Man pekar också på att det fortfarande finns risk för olägenheter för de närmaste grannarna.

Artikelbild

| Fastigheten Rosenstenen 1 har tidigare inrymt närbutik. Nu kan fler lägenheter komma att byggas där.

När den senaste versionen nu varit ute på granskning har ytterligare synpunkter kommit in, både från myndigheter och sakägare. Kritiken från grannarna är fortsatt hård.

Nu ska alltså de nya synpunkterna utvärderas.

– Mitt preliminära mål är att kommunstyrelsen ska kunna ta beslut vid sitt första sammanträde efter sommaren, den 27 augusti, säger planarkitekt Fanny Hansson.