Under torsdagen höll Arbetsförmedlingen en informationsdag på Gränsö slott. Temat för dagen var de utmaningar inom kompetensförsörjning som länet står inför. På programmet stod bland annat en dragning av Johnny Rönnfjord, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv. Den rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv genomför vartannat år visar att antalet företag som använder Arbetsförmedlingens tjänster blir färre.

– Det som företagarna anger som bästa sätt att rekrytera är via informella kontaktnät.

Cirka 300 företag i Kalmar län har svarat på enkäten och 65 procent anger att de försökt rekrytera under det senaste halvåret. Hela 71 procent tyckte att det var svårt att rekrytera. Största utmaningen är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet. Men det allra viktigaste för företagen är en persons engagemang och attityd.

Artikelbild

| Johnny Rönnfjord, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv.

På plats fanns studie- och yrkesvägledare från Västerviks Gymnasium. De menade att företagen måste stötta de unga både socialt och kunskapsmässigt. Det har också visat sig att det inte är helt lätt för eleverna på yrkesprogrammen att få praktikplatser.

– Det är komplext med vägledning och man måste göra många olika saker. Vi tror bland annat att det är viktigt med tidiga insatser. Barnen formas och identifierar sig med sin omgivning och vad de upplever. Ta Räddningstjänsten till exempel, om de besöker en skola och barnen får möta en kvinnlig yrkesperson får tjejerna också se att det är möjligt att jobba inom den branschen, säger Amanda Lundberg, studie- och yrkesvägledare.

En annan deltagare var Arne Bernström, vd på Bernströms Truck i Blankaholm:

– Ja, det är mycket svårare att rekrytera nu jämfört med för tio år sedan. Det är stor skillnad. Antalet personer som är intressanta för oss har mer än halverats. För oss är attityd och social kompetens a och o. Vår personal är ute och träffar kunder hela tiden. Vi har för närvarande tio anställda. En går i pension i dagarna, och vi har sedan tre månader en ny rekrytering. Han sökte tjänsten, men jag kände honom så man kan säga att det var en informell kontakt.

Artikelbild

| Arne Bernström, vd på Bernströms truck i Blankaholm.

De konsekvenser som bristen på arbetskraft medför är, enligt Svensk Näringslivs enkät, minskad försäljning, planerad expansion kan inte genomföras och företagen måste tacka nej till ordrar.

– Högkonjunkturens fulla potential kan inte tas tillvara på grund av att företagen inte kan rekrytera, säger Johnny Rönnfjord.