Pengarna kommer säkert att behövas.

Under 2018 har skolor runt om i kommunen fått sätta in extrapersonal som stöd till elever med särskilda behov. Det har bidragit till att grundskolan beräknas göra ett underskott på tio miljoner kronor under 2018. För 2019 skjuter man till 3,5 miljoner kronor.

Kommer det att räcka?

– Det är det belopp som vi kommit fram till i de samtal och den dialog som vi haft i budgetarbetet, säger förvaltningschef Magnus Bengtsson.

Han lägger till att det är svårt att bedöma behoven från år till år. Enstaka elever med särskilda behov kan kräva mycket resurser.

Elever med särskilda behov har varit en politiskt laddad fråga i kommunen i flera år nu. Vid fullmäktiges senaste möte lades ett uppdrag att utreda organisationen för elever med särskilda behov. Initiativet kom från Moderaterna – och vann gehör från övriga partier. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnar Jansson är positiv till att man utreder om verksamheten görs på bästa sätt.

– Däremot är jag inte säker på att en "ny organisation" är så bra. En ny organisation brukar i sig kräva mer resurser.