Förslagsställaren som bor på den norra sidan av viken skriver att trafikbelastningen på Slottsholmsleden redan är hård, och han väntar sig att den blir ännu tyngre i takt med att det byggs mer på norrsidan.

Han befarar också att trafiken lätt kan stopp till exempel om bron hänger sig, eller det uppstår en vattenläcka.

– Om det då inträffar en brand eller ett olycksfall kan det bli katastrofala följer, skriver han.

Därför föreslår han en "underseglingsbar" bro över Gamlebyviken. Med medborgarförslaget har han skickat ett kartmaterial som visar hur bron skulle gå från Västerviks Stenhuggeri på stadssidan och ansluta vid Lögarebergen på norrsidan. Han har även ritat hur man skulle kunna dra en genomfartsled genom Västervik via Köningsmarksgatan och Lunnargatan. I förslaget finns till och med en ny "norra infart" från E22 inritad.