Gamleby De nya kundvagnsgaragen utanför Gamleby Köpcentrum blev onödigt dyra för ägaren – Icabutiken. Byggnaderna monterades upp utan att det fanns ett bygglov, och på onsdagen beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ta ut en byggavgift på 13 354 kronor.

Av handlingarna framgår att bygglov hade sökts, men att kommunen begärt in kompletteringar. Någon komplettering kom inte in – garagen monterades upp ändå. Nu har bygglov beviljats i efterhand.