I september 2018 fick miljö- och byggnadskontoret in en ansökan om bygglov av caféets ägare. Ansökan rörde en fasadrenovering då ägarna ansåg att den var i så dåligt skick att någon kunde skadas om delar av fasaden lossnade. Miljö- och byggnadskontoren ansåg dock inte att ansökan var fullständig och en begäran om komplettering skickades ut. Kontoret informerade även ägarna att inte påbörja fasadrenoveringen. Men vid ett platsbesök några veckor senare kunde kontoret konstatera att byggnationen hade påbörjats. Nu döms ägarna att betala en byggsanktionsavgift för att ha påbörjat renovering utan ett giltigt bygglov. Nämnden väljer dock att halvera det föreslagna beloppet med tanke på byggnadens tidigare skick. I domen skriver nämnden att skicket på byggnadens fasad innan utförd åtgärd "var så pass dålig att den utgjorde en risk för allmänheten".

– Det fanns risk att fasaden skulle kunna falla ner på de boende, förklarar miljö- och byggnadsnämndens andre vice ordförande, Marie Stenmark (M).

När vi når en av fastighetsägarna, Rusmin Kolenovic, berättar han att fasadrenoveringen var nodvändig.

– Det svider lite, men det var fel från vår sida. Jag trodde inte att det behövdes mer, säger han.

Hur var skicket på fasaden när ni tog över?

– Det var i jättedåligt skick. Vi kunde inte försäkra och vi var rädda för att någon skulle skada sig, berättar han.