Igår berättade VT att Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i våras på gymnasiet, efter att en anmälan gjorts av huvudskyddsombuden. Personal upplevde att det var svårt att hitta lugn och ro för koncentrationskrävande arbetsuppgifter.

Facket berättade för oss att vid Arbetsmiljöverkets inspektion kom man gemensamt fram till hur man ska gå vidare. Anmälan drogs tillbaka, däremot kommer Arbetsmiljöverket att göra en uppföljning i november.

VT sökte gymnasiechefen Jörgen Jonsson, men fick inte tag på honom. I ett mejl ger han sin syn:

Han trycker på att anmälan handlar om arbetssituationen för fyra lärare:

– Västerviks gymnasium har drygt 160 medarbetare.

Jörgen Jonsson skriver att vid besöket hittade man inga brister i själva arbetsmiljön, och att det var därför anmälan drogs tillbaka. Däremot bestämdes att man ska ta fram rutiner för att lärarna ska kunna arbeta mer ostört. Det kan till exempel handla om ordningsregler när det gäller samtal i rummen som är till för enskilt arbete.

Arbetsrummen är avskärmade i två delar: En för enskilt arbete där lärarna har egna arbetsplatser, och en del där det finns en konferensyta.

– Denna struktur var något som lärarna önskade i den delaktighetsprocess som vi hade inför att gymnasiet skulle byggas om– och till, skriver Jörgen Jonsson.

Det råder också delade meningar om tillgången på alternativa lokaler om man vill jobba mer ostört. Medan facket i anmälan skrev att det rådde en brist, en del rum var inte ändamålsenliga, andra var ofta upptagna, så säger Jörgen Jonsson att skolan vid inspektionen kunde visa att det fanns gott om smårum för enskilt arbete.