Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att fundera på hur området från Stadsparken förbi Galleria Tullporten och vidare till Ellen Key-skolan ska planeras. 

Det är mycket att ta hänsyn till i planeringen. Cyklister, gångtrafikanter och bilister måste samsas. Dessutom ska sittplatser, cykelställ och belysning planeras samt passagen förbi Galleria Tullportens entré. Än så länge är inget klart, men målet är att planeringsarbetet för området ska vara klart under hösten.

– Tanken är att vi ska komma fram till en lösning som vi kan genomföra nästa år, säger planarkitekt Sofia Hjertqvist.