Orsaken till att man åter inför bevattningsförbud är att vattennivåerna sjunker stadigt.

– Det har fallit alldeles för lite regn sedan slutet av april och det lilla som kommit har sugits upp av växtligheten eller avdunstat. Vi skulle behöva långvarigt regn i stora mängder för att råda bot på problemet.

Bevattningsförbudet införs den 1 juli och gäller alla som har kommunalt vatten.

– Förbudet gäller tills vidare. De långsiktiga prognoserna visar inte att några större mängder nederbörd kommer att falla inom den närmsta framtiden. Men vi gör ständigt nya bedömningar, säger Ruben Öberg.

Bevattningsförbudet innebär förbud mot att vattna växter, gräsplaner och liknande via spridare och slang. Däremot får du vattna med vanlig vattenkanna.

Förbudet gäller också privat biltvätt via slang liksom spolning av tak och fasader via slang. Man får inte heller fylla pooler större än tre kubikmeter med dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller för alla, endast samhällsviktig verksamhet är undantagna förbudet.

– Man bör tänka på att det kan få allvarliga konsekvenser för exempelvis räddningstjänsten om det skulle inträffa en brand och det är brist på vatten, säger Ruben Öberg.