Förslag på hur byggnaden ska se ut och när första spadtaget ska tas är ännu inte offentligt.

– Det är först när politikerna har tagit beslut som vi kan säga mer om utformning och tidplan, säger Iréne Brodell, fastighetschef Region Kalmar län.

Det är i juni som det är planerat att ärendet läggs på regionfullmäktiges bord för beslut. Det som händer just nu är det så kallade programarbetet. Det handlar om att komma fram till vad det är som ska byggas och hur det ska se ut.

Artikelbild

| Den låga byggnaden inhyser i dag klinik för öron, näsa och hals. Tanken är att den ska rivas för att ge plats till nybygget.

– Arkitekterna arbetar med förslag och vi är inne i processen med att förankra i verksamheten.

Iréne Brodell säger att det är viktigt att inte gå händelserna i förväg varför hon i skrivandets stund inte ger mer detaljerad information om husets utseende. Att det kommer bli en yta på drygt 25 000 kvadratmeter är dock klart. Även byggnadens läge är fastställt; mellan sjukhusets huvudbyggnad och den psykiatriska slutenvårdens nuvarande lokaler. Där finns i dag en låg byggnad som inhyser kliniken för öron, näsa och hals samt en parkeringsplats.

– Förslaget är att öron-, näsa-, halskliniken ska rivas och när det gäller parkeringsplatsen som försvinner för vi dialog med Västerviks kommun för att hitta en bra lösning på parkering.

När det gäller bygglov är även den ansökan inne hos kommunen och processen i gång.

När ett beslut är taget i regionfullmäktige startar vad som kallas projektering.

– Förenklat kan man säga att det då handlar om detaljer av tekniska lösningar. Alltså hur själva bygget ska gå till. Men i dagsläget kan jag inte ge besked som när byggnaden är klar. Det kommer en tidplan efter regionfullmäktiges beslut.

Regionen kommer att ta över Tjustskolan som flyttar sin komvuxverksamhet till gymnasiet.

– Vi är överens med kommunen att vi övertar den byggnaden och den blir en pusselbit. Exakt vad den ska hysa för verksamhet är inte klart.

Anledningen till den stora satsningen på psykiatrin är att få all specialistpsykiatri samlad och att dagens lokaler är gamla och slitna. I den nya byggnaden kommer det att finnas barn- och ungdomspsykiatri, avdelning för ätstörning, öppenvård för vuxna, heldygnsvård, rättspsykiatri och psykiatrisk rehabilitering.

Finansieringen för satsningen finns med i regionplanen för 2019-2021.

– Räknat i 2018 års penningnivå ligger siffran på 1,2 miljarder kronor. Då tillkommer 66 miljoner för verksamhetsutrustning och 9,5 för konstnärlig utsmyckning.