På tisdagen kom ett pressmeddelande från den så kallade Västerviks-alliansen: Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Westervikspartiet.

De meddelar att de är beredda att leda kommunen. Beskedet kommer oväntat.

För en månad sedan meddelade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet samma sak, och då tycktes de inte bli utmanade om makten.

Artikelbild

Harald Hjalmarsson (M) säger att det är bristen på besked från de rödgröna som gör att Västerviksalliansen gjort det här utspelet.

– I dag vet vi inte ens vilka partier som ska ingå i den allians som vill leda kommunen. Det sägs att det är fyra partier. Det fjärde partiet skulle vara Vänsterpartiet.

Till det kommer att den rödgröna alliansen varit tystlåten om hur man vill agera i fördelningen av platser i nämnder och styrelser. Den 17 december ska valen förrättas vid ett fullmäktigemöte.

– Vi vet fortfarande inte vilka de vill sätta på olika poster. Det har dragit ut på tiden. Det är inte bra för kommunen, och det är inte rätt mot väljarna, säger Harald Hjalmarsson.

De fyra partierna i Västerviksalliansen har tillsammans 19 mandat. Den tre parti starka rödgröna alliansen samlar 25 mandat. Västerviksalliansen slår med andra ord i underläge.

Är ert utspel bara en brandfackla, eller hur bedömer ni era faktiska möjligheter att få styra kommunen?

– Det vill jag inte spekulera i, säger Harald Hjalmarsson.

Han låter förstå att konstellationen kan backa när de rödgröna presenterar en plan för hur kommunen ska ledas.

Dan Nilsson (S) säger att han egentligen inte har någon kommentar. Han bekräftar dock att S, C och MP har haft diskussioner med V för att försäkra sig om stöd vid valen i fullmäktige i december. Däremot är V inget fjärde koalitionsparti. Han tycker fortfarande att den rödgröna koalitionen är kommunens naturliga ledare.

– Våra tre partier har 25 mandat. De fyra partierna har 19 mandat. Med vänsterpartiet får vi 28 mandat.

Kommunfullmäktige har 57 mandat – det krävs med andra ord 29 röster för att vinna majoritet.

När det gäller de ytterligare beskeden om fördelningar av uppdrag mellan partierna, och vilka som ska ta de ledande uppdragen, så säger Dan Nilsson att det är ett pågående arbete.