Västervik Främja pendlande och samåkning genom att bygga en särskild parkering i Västervik. Det föreslog vänsterpartisten Leif Svensson i en motion.

När tjänstemännen fick kommentera hans förslag skrev de att idén var bra – och att de redan hade liknande tankar.

På kort sikt pekar de ut vändplanen i Jenny som en möjlig plats för en pendlarparkering. Den används redan i dag som busshållplats. Där finns även en dricksvattenautomat där resenärer kan fylla på med dryck.

På sikt skriver man att man bör titta på om man kan lägga en pendlarparkering vid södra infarten.