I början av året beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Västerviks kommun att fastighetsägarna skulle sänka sitt staket runt tomten, annars skulle de betala vite på 15 000 kronor. Fastighetsägarna menade att staketet uppförts av den föregående ägaren för mer än tio år sedan och att tiden för att klaga gått ut. Länsstyrelsen håller med och upphäver kommunens beslut.