Så lyder konkursförvaltaren Bill Kronquists omdöme.

Tjust Taxi och Buss, och Västerviks Taxi, har varit tätt knutna till varandra. Tidigare ägdes Västerviks Taxi AB av Tjust Taxi och Buss AB, men de banden är upplösta sedan förra året. Däremot har bolagen varit fortsatt viktiga för varandra. Västerviks Taxi beställde trafik av Tjust Taxi som ägde bilar och hade chaufförer anställda.

På onsdagen är ett möte inbokat mellan Bill Kronquist och Västerviks Taxi där de ska diskutera hur bolaget ska kunna ta över bilar och anställda från Tjust Taxi. Enligt Bill Kronquist ska det vara praktiskt möjligt att göra.

Läs mer:Tjust Taxi och buss i konkurs