Annika Lindström, marinbiolog vid Informationscentralen för Egentliga Östersjön, säger att det beror på vädret.

– Det har varit blåsigt och inte så varmt. Det började tidigt i år med blomning men sedan stannade det av. Algerna vill ha det stilla och varmt och hur mycket det blir sen beror på vädret.

De tidiga tecknen på algblomning sågs i de södra delarna av Östersjön och det brukar vara området mellan södra Östersjön och Stockholms skärgård som är mest utsatt för blomningen.

Algblomning kan vara antingen växtplankton eller cyanobakterier. Förr trodde man att bakterierna var plankton men nu vet man att det är två olika saker, trots att de är lika. SMHI börjar sina mätningar den 1 juli varje år och det är deras bilder som Informationscentralen för Egentliga Östersjön tittar på. Annika Lindström säger att det brukar vara som mest algblomning i juli och augusti när vattnet blivit varmare.

– Förra året höll det i sig in i september, säger hon.

Om det blir kallare och blåsigt när blomningen väl satt igång så rörs algerna ner i vattenmassorna. De syns då inte på ytan. Annika Lindström säger att algerna inte alltid är giftiga men att man inte kan veta när de utvecklar gift, för att veta det måste man ta prover.

– Ju mer alger man ser, ju mindre gärna ska man bada.

Barn ska helst inte bada vid algblomning men det viktigaste är att hålla djur, exempelvis hundar, borta.

– Det finns djur som badat vid algblomning och som har dött av det. Man ska iaktta försiktighet, säger Annika Lindström.