Häromdagen fick kyrkogårdsförvaltningen kritik. Besökare på Törnsfalls kyrkogård möttes av en mängd gravstenar som lagts ner på marken.

VT besökte Gladhammars kyrkogård på onsdagen. Då pågick samma arbete där. Kyrkogårdsarbetarna går i tremannalag av arbetsmiljöskäl. En normal gravsten kan väga mellan 150 och 300 kilo.

En för protokoll, medan de två andra gör testet av gravstenens stabilitet.

Artikelbild

| Tryck. Med ett specialinstrument utsätter personalen gravstenarna för vertikalt tryck. Stenarna måste klara av minst 30 kilos tryck.

Frida Olofsson använder ett verktyg som trycker vertikalt på gravstenen. På andra sidan av stenen håller Krister Petersson ett mätinstrument som visar hur mycket gravstenen sviktar. Vid 30 kilos tryck får gravstenen luta som mest åtta grader.

– Nu har jag 15 kilo, och den lutar redan, säger Frida.

De lyfter upp stenen ur dess fäste. Visserligen är den bra fastsatt i sin sockel med två dubbar som går upp mer än sju centimeter i stenen. Problemet i det här fallet är att sockeln inte är ordentligt förankrad i marken utan går att rucka fram och tillbaka.

Gravstenen läggs ner på marken. Där får den ligga tills dess att gravrättsinnehavaren har åtgärdat felet.

Artikelbild

| Underkänt. En ensam dubb skulle hålla upp en gravsten. Dessutom är den ihålig.

Det är detta som vållat debatt.

Många tycker att det ser förskräckligt ut med gravstenar som ligger på marken. Man tycker att det ser ut som om gravarna utsatts för vandalism.

Artikelbild

| Rätt. Två ordentliga dubbar som sticker upp minst sju centimenter i gravstenen.

När man gjorde motsvarande arbete i Hjorted förra året tog en gravrättsinnehavare strid. Södra Tjust pastorat kontrollerar att en lag efterlevs som gäller i hela landet.

– Hanteringen följer inte kyrkans egna direktiv och åtgärderna är överdrivna, skrev mannen.

Artikelbild

| Mäter lutning. När gravstenen utsätts för 30 kilos tryck får den luta högst åtta grader.

Det finns ett alternativ. Att man gör en säkerhetsstöttning av dåliga gravstenar. Pastoratet i Västervik vill inte använda den lösningen av flera skäl. Man tror att många gravrättsinnehavare inte kommer att förstår att stöttningen bara är en provisorisk åtgärd – gravstenarna kommer inte att åtgärdas. Dessutom måste stöttningarna ses till med jämna mellanrum av säkerhetsskäl. Det tredje skälet handlar om tid: I Hjorted underkändes flera hundra gravstenar. Man uppskattar att 70–80 procent av gravstenarna där inte höll måttet. Att lägga ner stenen på marken tar tio sekunder – att bygga en stöttning tar en kvart.

Nu ett år senare säger de kyrkogårdsarbetare VT talar med att i stort sett alla gravstenar i Hjorted har blivit åtgärdade, och står upp igen.

– Vi gör det för besökarnas säkerhet, och för vår arbetsmiljö, säger Krister Petersson.

De nya hårdare bestämmelserna kom till efter en olycka i Bollebygd 2011. Då välte en gravsten över en åttaårig flicka som dog.