Det var på tisdagen som Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talespersonen Jakob Forssmed sa att Västervik är en av fem orter som man föreslår en ny tingsrätt till.

– Vi vill göra det på ett sätt så att vi vänder trenden att rättsväsendet ständigt centraliseras, det vill säga att vi ökar rättsväsendets fysiska närvaro i landet, säger Jakob Forssmed.

Gudrun Brunegård, oppositionslandstingsråd och riksdagskandidat för KD i Kalmar län, skriver i ett pressmeddelande att närhetsprincipen är viktig och att rättsskipning ska ske där medborgarna är.

– Ytterst är det Domstolsverket som avgör vilka orter som passar för domstolar. Men Kristdemokraterna pekar på nedanstående platser som lämpliga, säger Gudrun Brunegård.

Enligt KD:s förslag skulle en tingsrätt i Västervik kosta 40 miljoner kronor per år.