På måndagen presenterades utredningen av vad det skulle kosta att rusta Mommehåls flygplats för linjetrafik. Som VT tidigare berättat så handlar det om investeringar på runt 27 miljoner kronor, inklusive de arbeten för tio miljoner som görs just nu.

Politikerna godkände utredningen. En av dem hade velat se en fördjupning.

– Jag skulle vilja att man skissade på hur ett trafikupplägg mellan exempelvis Västervik och Stockholm skulle kunna se ut, säger Harald Hjalmarsson (M).

Artikelbild

| Ledde möte. Mats Hugosson (C) var ordförande under det kommunstyrelsemöte där möjligheterna till linjeflyg diskuterades.

Centerpartisten Mats Hugosson tyckte att utredningen fick räcka i dess nuvarande form.

– Någon gång måste man sätta punkt. Det är en sak om det uppenbarar sig en intressent, men annars kan man inte utreda allt. Då knäcker vi vår personal.

För ett år sedan fanns det en intressent - flygbolaget Nextjet. De hade vunnit en upphandlingen med flyg mellan Stockholm och Åland. För att få bättre beläggning på flygplanet skulle bolaget ha kunnat kompletterat med flygningar mellan Västervik och Stockholm.

Är de diskussionerna döda nu?

– Nej. Tillfället med den destinationen som då var aktuell finns inte kvar, däremot finns det ett fönster öppet. Men det är inte öppet hur länge som helst, säger Harald Hjalmarsson (M), som har haft kontakt med bolaget.

Frågan om kommunen ska satsa på flyg har varit omdebatterad. Grannkommuner som Hultsfred och Oskarshamn har fått lägga ner sina satsningar. Harald Hjalmarsson (M) låter sig inte avskräckas.

– Vi behöver satsa på kommunikationerna för att nå regionförstoring. Flyget är ett område där kommunen råder över frågan, säger han.