Egentligen är det en positiv nyhet för Västervik. Campus har lyckats dra till sig ytterligare utbildningar. Ingenjörs- och lärarutbildningar. Totalt handlar det om 285 utbildningsplatser. I framtiden kan det hjälpa Västervik och norra Kalmar län att hitta arbetskraft till bristyrken.

Kommunen måste dock bygga ut Campusbyggnaden. Det innebär en årlig hyresökning på 2 miljoner kronor, samt investeringar i inventarier på 1,3 miljoner kronor.

– Vi tar en ekonomisk risk. Vi vet inte hur länge utbildningarna kommer att finnas här. Avtalen gäller på tre år i taget, säger Tomas Kronståhl.

Utbildningsanordnare är högskolor på andra håll i landet. Framförallt är det Högskolan Väst i Trollhättan som Campus i Västervik utvecklat ett bra samarbetet med.

– Det känns som att en del kommuner får manna från himlen, säger Harald Hjalmarsson.

Han syftar på städer som Kalmar och Linköping som har egna universitet vars utveckling finansieras med statliga medel. Både Hjalmarsson och Kronståhl trycker på att universiteten som en av sina uppgifter har ett regionalt ansvar. Det borde enligt deras sätt att se det betyda att satsningar även utanför universitetsstäderna. Där pekar de ut Linnéuniversitetet som ett lärosäte som borde vara mer aktivt utanför Kalmar och Växjö.