I slutet av maj påbörjade Västerviks kommun ett arbete med att göra Stora Trädgårdsgatan till huvudled och markering av cykelled på båda sidor. Boende längs med gatan reagerade dock negativt på förändringen. Under onsdagen inkom en överklagan till kommunen med ett 50-tal underskrifter. De skriver i överklagan att de anser att införandet av åtgärden inte gått rätt till.