Efter att miljö- och byggnadsnämnden ställt sig positiva till vindkraftverk i området mellan Hjorted och Totebo, gick ärendet vidare till kommunstyrelsen, som nu föreslår att kommunfullmäktige ska säga ja i frågan. Det handlar om att bolaget Eurowind vill bygga nio vindkraftverk på, bland andra, fastigheten Lervik. Fördjupade fågelinventeringar har gjorts. De har visat på en rikare fågelfauna än vad som tidigare var känt. Bolaget har därför flyttat på vindkraftverkens position som enligt den nya planen ska ge en större skyddszon för fågellivet. Kommunstyrelsen yrkade på bifall, men var inte helt enig.

Vänsterpartiets Mariann Gustafsson säger att fågelinventeringen visade att det fanns sju till åtta tjädrar i området.

– Den här planen är bättre än den förra, men inte tillräckligt bra. Området är en av Sveriges bästa spelplatser för tjäder. Det kan inte vara människans elbehov som ska styra över alla andra, säger hon.

Sverigedemokraterna röstade också nej. I ett pressmeddelande skriver ledamot Tommy Ivarsson att verken kommer att dominera hela området. Partiet anser dessutom att det är onödigt med vindkraftverk: ”då Sveriges elproduktion redan är till 98 procent fossilfri”.

Conny Tyrberg (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, yrkade på bifall.

– Jag ser positivt på att vi bidrar till det fossilbränslefria samhället. Att det finns initiativ som gör att vi kan ta fram el på det här sättet, säger han.