I förslaget som lämnats in nämns inga nomineringar till ordförande eller viceordförandeposter.

– Det namn som står först är den som vi vill ska sitta i presidiet, säger Harald Hjalmarsson (M) till oss på fredagen vid lunchtid.

Då var uppgörelsen på den rödgröna sidan inte känd. Nu talar mycket för att Westerviksalliansen framförallt får rikta in sig på viceordförandeposter.

Artikelbild

| Jon Sjölander blir moderaternas förstanamn i socialnämnden.

Nomineringarna lyder som följer:

Kommunstyrelsen: Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD), Kenneth Hardy Axelsson (L). Ersättare: Helena Sjöholm (M), Hans Ellervik (WP), Lars-Inge Karlsson (KD) och Sverker Thorén (L).

Barn- och utbildningsnämnden: Elin Landerdahl (M), Bertil Gyllenram (M), Kajsa Borg (WP) och Kenneth Hardy Axelsson (L). Ersättare: Alice Erlandsson (M), Jorge Chavez (KD), Jonas Jalkteg (WP) och Nina Berge (L).

Socialnämnden: Jon Sjölander (M), Tanja Pålsson (M), Maud Ärlebrant (KD) och Margareta Eriksdotter (WP). Ersättare: Peter Johansson (M), Lars Johansson (L), Gunnel Ohlin (KD) och Jenny Broholm (WP).

Artikelbild

| Elin Landerdahl (M) fortsätter i barn- och utbildningsnämnden.

Miljö- och bygg: Marie Stenmark (M), Jan Källmark (M), Kenneth Andersson (WP) och Björn Holgersson (L). Ersättare: Emma Johansson (M), Erik Synnerstad (M), Elias Besheri (KD) och Therese Klingstedt (L).

Tjust Fastigheter: Eva Ahlström (M), Therese Klingstedt (L) och Lennart Engren (WP).

Västerviks Bostads AB: Helena Sjöholm (M), Hans Gustavsson (M) och Kenneth Lind (WP).

Västervik Miljö och Energi: Olof Nimhed (M), Erik Torbrand (M) och Gert Gotin (KD).

Västervik Resort AB: Katarina Andersson (M), Ulf Nilsson (L) och Agneta Rosberg (KD).

Demokratiberedningen: Peter Johansson (M), Sverker Thorén (L), Jonas Jalkteg (WP) och Violet Petersson (KD). Ersättare: Susanne Stackelberg (M), Fredrik Lindström (L), Tobias Ahlstedt (WP) och Jorge Chavez (KD).