– Vi tycker att det är viktigt att folk får chans att tycka till om en så viktig fråga som en södra infart är. Därför anser vi att det ska bli en folkomröstning, säger Andreas Rindbäck Wallin (V).

I motionen som lämnades in till kommunen under torsdagen skriver Vänsterpartiet att Trafikverket inte anser att en södra infart är nödvändig och kommer därmed inte att stå för kostnaden. Det som framkommit är att Trafikverket kan tänkas betala en liten del vid E22:an. Vänsterpartiet skriver att tanken från majoriteten av partierna i kommunfullmäktige är att använda det samlade överskott som finns i kommunens kassa till vägbygget.

– Det tycker vi är fel. Verksamheterna i kommunen har haft sparuppdrag och det är pengar som ska gå tillbaka till vår välfärd, säger Mariann Gustafsson (V).

De menar att pengarna behövs för att förbättra resultaten i skolan, ge bättre äldreomsorg, bygga bostäder och trygga vattenförsörjningen i kommunen.

– Det här är den största investering som Västerviks kommun stått inför, säger Leif Svensson (V).

Vänsterpartiet betonar att de inte är emot en södra infart om Trafikverket står för kostnaden. Det är just att använda kommuninvånarnas skattepengar som de tycker är fel.

– En folkomröstning ligger i alla partiers intresse eftersom man efter det verkligen vet vad invånarna tycker, säger Andreas Rindbäck Wallin.