Det handlar om så kallade PAM-enheter där PAM står för psykiatrisk akut mobilitet. Det är psykiatriambulanser där personalen består av psykiatrisjuksköterskor, som skickas till behövande när det handlar om akuta psykiatriska problem, som exempelvis utåtagerande vid psykoser och självmordslarm. Det finns redan i Stockholms län.

I dag är det oftast polisen som åker på sådana larm, tillsammans med ambulans. Det vill Liberalerna i Kalmar län ändra på. Därför har man lagt ett motion om att utreda frågan till landstingsfullmäktige.

Pierre Edström (L) är oppositionslandstingsråd från Kalmar.

– Det är inget brott att vara psykiskt sjuk. Som det ser ut i dag skickas polisen när det handlar om akuta fall av det här slaget. Det anser vi är en kränkning av patienten, eftersom det är så uppseendeväckande när polisen hämtar en person, säger han.

Vid våldsamheter eller risk för våld vill man även i framtiden att polisen följer med och handräcker. Hur många enheter, eller hur mycket det kommer att kosta vill man utreda.

Lisa Koblanck är kommunpolis i Västervik. Hon välkomnar förslaget.

– Vi tror att det här kan vara en jättebra lösning. Med en sådan enhet finns det en helt annan stöttning. Det blir rätt personal med rätt utbildning och rätt mediciner som kommer.

– Beroende på det psykiska måendet hos patienten kan situationer eskalera om man ser polisen. Det vill vi så klart förhindra. Men finns det en hotbild mot personalen i ambulansen kommer vi i så fall även i fortsättningen att följa med.