I veckan presenterade Socialisterna Välfärdspartiet sitt budgetförslag. Johannes Regell (SV) berättade att partiet besökt flera arbetsplatser inom skola och äldreomsorg.

– Vi vill fortsätta med vår vision om sex timmars arbetsdag, vi ser att många är stressade och vikarier fattas. Vi måste göra det bättre för de som jobbar i den offentliga sektorn, och med sex timmars arbetsdag minskas även sjukskrivningstalen.

Om man ska se någon röd tråd i budgeten är det att det behövs större satsningar inom den kommunala välfärden, framförallt för skolan och omsorgen. De menar att behovet av att rekrytera mer personal är stort.

– Skolan och äldrevården går på knäna, Västervik går på knäna. Vi måste göra upp med nedskärningspolitiken, säger Johannes Regell.

I budgeten finns förslag på att höja lärarlönerna till rikssnittet, öka personaltätheten i förskolor och ökade föreningsbidrag.

Ska det satsas vidare flygplatsen?

– Inte en spänn till, avslutar Johannes Regell.