Centerpartiet kickar igång valåret 2018 med ett ambitiöst tillväxtutspel. Kommunen behöver växa befolkningsmässigt. För att det ska vara möjligt krävs en tillväxt av jobb: Där talar partiet om att arbetsmarknaden behöver växa med 1500 jobb, mot dagens 16 500. För att det i sin tur ska vara möjligt krävs en hårdare satsning på Campus i Västervik. Dagens runt 450 heltidsplatser skulle behöva bli 2500.

– Tillgången på kvalificerad personal är ett hinder för att många befintliga företag i kommunen ska växa, säger Fredrik Lindwall, själv företagare.

Centerpartiet är knappast det enda partiet som förespråkar befolkningstillväxt, fler jobb och satsningar på utbildning. Conny Tyrberg tycker ändå att partiet sticker ut hakan.

– Vi är de enda som satt upp siffror på det här sättet.

Varför måste vi bli fler i kommunen?

– För att skapa en positiv känsla, och för att trygga den service som vi har i kommunen, säger Fredrik Lindwall.

De säger att ett sviktande befolkningsunderlag kan slå mot allt från handeln till sjukhuset. De senaste åren har kommunen haft en ökande befolkning – mycket tack vare flyktingmottagandet. Den utvecklingen kan pågå i ytterligare några år, tror centerpartisterna, men därefter finns kommunens underliggande problem kvar: En åldrande befolkning, och att det föds för få barn i kommunen.

I dag har Västerviks befolkning en utbildningsnivå som ligger under rikssnittet. Conny Tyrberg tycker att ett första mål ska vara att vi kommer upp till snittet. När det gäller jobb pekar han ut ett område där Västervik i dag är svagt.

– Vi har få jobb inom företagstjänster.

Det handlar om företag inom information, juridik, ekonomi och teknik.