Sammanlagt är det 2,6 miljarder kronor som fördelas på ett antal områden, och främst, säger Lena Hallengren, vill regeringen satsa på välfärden och trygghet i samhället. Mest pengar, 600 miljoner kronor, går till vården. 400 för att tillföra jobb inför sommaren.

– Det innebär till exempel en tillfällig satsning på mobila team, säger Lena Hallengren.

Mobila vårdteam ska då åka ut till exempelvis äldre, så att de slipper söka hjälp själva via akutmottagningarna och därmed avlastas akutvården.

Artikelbild

| Lena Hallengren i samspråk med Västerviks kommunalråd Tomas Kronståhl, (S).

De resterande 200 miljoner kronorna satsas på personal inom bristkompetenser, både nyrekrytering och på att göra det möjligt för fler att stanna kvar i yrket.

Av de 2,6 miljarderna får Västerviks kommun 86,6 miljoner kronor. Så här ser fördelningen ut:

*1,6 miljoner kronor till extratjänster (för arbete mot långtidsarbetslöshet).

*9,2 miljoner kronor för lärarlönelyftet.

Artikelbild

| Lena Hallengren (S).

*33,2 miljoner kronor för tillskott till kommunen, del av välfärdsmiljarderna (som är miljarder på riksnivå men miljoner på kommunnivå).

*42,6 miljoner kronor tillskott till kommunen, fördelat efter folkmängd.

350 miljoner kronor är den näst största posten i budgeten och det går till en satsning på trygg ålderdom, något som Lena Hallengren som äldreminister är särskilt glad över att kunna presentera.

– Pengarna ska användas till att med digital teknik förbättra för äldre. Det här är något som är otroligt viktigt och det finns massor av möjligheter, säger hon.